Određenje fizičkog svojstva mase

Na žalost, ovo poglavlje je za sada dostupno samo na engleskom jeziku.